bystry.76

1063 teksty – auto­rem jest bys­try.76.

casianowa

gdy­bym wziął cię od ręki
cier­piałbym udręki,
że dru­ga próżnuje
roz­koszy nie kosztuje 

fraszka
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 08:28

bingo

przypadkiem
tra­filiśmy na siebie
cza­ry mary
miłość to pudło 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2017, 19:45

Do­piero po zmro­ku zaczy­nasz mi świtać... 

myśl dnia z 9 czerwca 2017 roku
zebrała 13 fiszek • 8 czerwca 2017, 21:56

Kto tyl­ko sie­dzi, nig­dy nie będzie miał miejsca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 maja 2017, 20:27

Gdy oder­wiesz się od ziemi, zaczy­nasz iść włas­nym niebem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 kwietnia 2017, 11:01

Kiedy płyniesz z falą, do­piero z cza­sem dos­trze­gasz może. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2017, 11:50

Święta... nie ma się czym łamać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 grudnia 2016, 10:49

Gu­bimy własną formę, przy­bierając ob­ce kształty. 

myśl dnia z 23 października 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 22 października 2016, 11:45

Trze­ba wyr­wać się z ram, by op­ra­wić włas­ne życie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 września 2016, 11:16

rajska wyspa

ona ma plażę
on wiel­kie może. 

fraszka
zebrała 15 fiszek • 30 kwietnia 2016, 11:28
bystry.76

,,Musisz skoczyć właśnie wtedy, kiedy się boisz. Inaczej przez całe życie tkwisz w miejscu."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 11:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st casianowa

dzisiaj, 09:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st casianowa

dzisiaj, 09:36Naja sko­men­to­wał tek­st casianowa

wczoraj, 20:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 lipca 2017, 22:21bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 lipca 2017, 22:51bystry.76 sko­men­to­wał tek­st materiał(y)

5 lipca 2017, 10:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dopiero po zmro­ku zaczy­nasz [...]

1 lipca 2017, 21:25bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

21 czerwca 2017, 22:44bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Dopiero po zmro­ku zaczy­nasz [...]

19 czerwca 2017, 08:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dopiero po zmro­ku zaczy­nasz [...]