bystry.76

1122 teksty – auto­rem jest bys­try.76.

Ule­gając modzie, tra­cimy włas­ny fason. 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 18:11

kiedyś ludziom
było łyso
dzi­siaj większość
ma już tupet. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2018, 21:05

* * *

wychodząc naprzeciw
pa­damy so­bie do stóp

bez broni
na tarczy
ka­lecząc słowa
goimy rany 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 września 2018, 17:26

* * *

wszystko
roz­bi­ja się o nas

w przypływie
to nie my


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lipca 2018, 18:52

* * *

cho­ciaż sprawa
do­biegła końca
wciąż zwra­cam się
ku początkowi
bo choć słowa padły
wciąż się unosisz
bezwiednie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lipca 2018, 18:56

bezgłośnie

nie rośniesz w doniczce
nie kwit­niesz w ogródku

ciężko wyr­wać to z siebie

poszłaś w te pędy
za­puszczając korzenie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 lipca 2018, 16:17

* * *

odeszliśmy
nie dając znać po sobie
cza­sem jesteś
myślą

obec­na cały czas
które­go nam zabrakło


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lipca 2018, 19:35

Os­tatnim kro­kiem jest je­go brak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 16:52

* * *

lu­bię cię
czasem
dob­rze wykorzystać
szu­kając
no­wych wskazówek 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 maja 2018, 17:34

Ubiera­my rzeczy w słowa, żeby le­piej wyglądać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 kwietnia 2018, 20:27
bystry.76

,,Musisz skoczyć właśnie wtedy, kiedy się boisz. Inaczej przez całe życie tkwisz w miejscu."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 19:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ulegając modzie, tra­cimy włas­ny [...]

przedwczoraj, 18:50zofija sko­men­to­wał tek­st Ulegając modzie, tra­cimy włas­ny [...]

przedwczoraj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 listopada 2018, 12:41bystry.76 do­dał no­wy tek­st Ulegając modzie, tra­cimy włas­ny [...]

4 listopada 2018, 19:51onejka sko­men­to­wał tek­st (bez)wstydnie

3 listopada 2018, 10:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st (bez)wstydnie

3 listopada 2018, 08:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st (bez)wstydnie

2 listopada 2018, 21:05bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Są księża, którzy nic, [...]

2 listopada 2018, 21:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st (bez)wstydnie

7 października 2018, 19:19bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2